2018-01-02

Sleuteloverdracht waterschapsgebouw

Sleuteloverdracht waterschapsgebouw

Op dinsdag 2 januari 2018 om 15.00 uur hebben Refik Kaplan, Raad van Bestuur Saxenburgh Groep en Stefan Kuks, Watergraaf van Waterschap Vechtstromen de akte van overdracht getekend van het Waterschapsgebouw in aanwezigheid van notaris Lennart Reinsma.

Met deze overdracht is het gebouw in het bezit gekomen van de Saxenburgh Groep en kan de verbouwing tot een regionaal gezondheidscentrum starten. De verwachting is dat voor de zomer van 2018 de huisartsen, medisch specialisten, apotheek en paramedici het pand betrekken.

Samenwerking

Een gezamenlijke huisvesting in het regionaal gezondheidscentrum past binnen de samenwerking tussen de Gemeente Coevorden, de huisartsen en de medisch specialisten. Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van de gezondheid in de regio en het realiseren van een aantrekkelijke werkomgeving voor jonge huisartsen en medisch specialisten. Joop Brink sprak als wethouder van de gemeente Coevorden: "Wij zijn blij dat in dit gebouw zowel de huisartsen als de Saxenburgh Groep een plek vinden. Hiermee blijft dit gebouw van grote maatschappelijke waarde voor de inwoners van Coevorden."

Compleet aanbod

Volgen Refik Kaplan wordt dit nieuwe gezondheidscentrum de plek waar alle inwoners van Coevorden en Dalen terecht kunnen voor antwoord op hun zorgvragen. "Zij vinden in dit gezondheidscentrum een compleet aanbod van zowel eerstelijns als tweedelijnszorg. Dit betekent dat zij hun eigen huisarts houden en in hetzelfde pand terecht kunnen voor medisch specialistische zorg en de apotheek."

Maatschappelijke functie

Waterschap Vechtstromen feliciteert de Saxenburgh Groep met de aankoop van het waterschapshuis in Coevorden en zijn blij dat het pand een gebruiker krijgt die in de samenleving een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Watergraaf Stefan Kucks: "Sinds de fusie in 2014 van Velt en Vecht en Regge en Dinkel had Vechtstromen twee hoofdkantoren, in Coevorden en Almelo. Dat was veel te ruim met gemiddeld twee werkplekken per fte, terwijl het waterschap streeft naar 0,7 per fte. Vechtstromen blijft in de regio zichtbaar. Medewerkers werken vanuit diverse regiolocaties in het gebied, bijvoorbeeld in Sleen, Emmen en Hardenberg".